Tvorba identity

Obchod s otroky aneb Atlantický trojúhelník

Položili jste si někdy otázku, jak bylo možné po staletí vyvážet takové množství otroků z Afriky do Ameriky? Jakto, že se Afričané nebránili? Proč se tomu vlastně říká OBCHOD s otroky? Jak si Evropané, jakožto křesťané, takovéto zacházení s lidskými jedinci ospravedlňovali? V této epizodě se o odpovědi na tyto otázky s vámi podělím.

Please follow and like us:

Zanechte odpověď