Mýty o Africe

 1. Afrika je chudá

Je to právě naopak, Afrika je nejbohatším kontinentem, ze kterého Západní velmoci čerpají – především přírodní zdroje jako – ropa, diamanty, zlato, měď, či další suroviny.

To, že je Afrika chudá je zapříčeněno dle politologa Walter Rodney dvěma důvody:

 • Konstantním vykořistováním afrického kontinentu Západními velmocemi (především Francií, USA a VB)
 • Lidským faktorem – Afričané nejsou schopni se svým vládám postavit a změnit zajetý systém

Informace, které dostáváme o Africe jsou často extrémy – chudé děti, hladomory, války. Jsou to věci, které jsou zajímavé a zajišťují sledovanost.

Ve skutečnosti ve většině států Afriky je ekonomický růst mnohem větší než ve státech Evropy, co se liší jsou ekonomické rozdíly mezi bohatými a chudými, rozdíly mezi městy a venkovem, existence některých tradičních kmenů, které žijí odděleně od společnosti.

V Africe můžeme potkat jak nejbohatší lidi žijící ve vilách, střední vrstvu pracujících v kancelářích, tak i chudé děti žebrající na ulici.

2. Africké země jsou nezávislé, doba kolonizace je dávno za námi

Oficiálně jsou opravdu všechny africké země od kolonizátorů osvobozeny. NICMÉNĚ! Kolonizační systém pokračuje skrytě skrze ekonomické vykořisťování. Uveďme se konkrétní příklady:

 • Existence CFA ( ve 14 afrických zemích, které byly dřívějšími francouzskými koloniemi. Existence měny CFA nezlepšuje místní ekonomiku a neplní stejnou funkci jako třeba euro. CFA je rozděleno na dva monetární systémy – UEMOA a CEMAC – v těchto dvou regionech o stejné měně nelze vykonávat peněžní transakce. CFA se musí nejdříve směnit na euro! a poté na CFA druhého regionu. Komu to tedy prospívá? Jen a pouze EU.
 • Francie má jeden hlas v centrální bance UEMOA a CEMAC – tzn., při jakékoliv monetární změně musí 15 “BÝVALÝCH KOLONIÍ” žádat Francii o svolení
 • Existence CFA umožňuje Francii držet nadvládu nad ekonomikou těchto 15 zemí – má přehled o místních cenách surovin a má možnost kontrolovat obchodní smlouvy 15 zemí se zahraničím (např. s Čínou)
 • Co znamená zkratka CFA? Colonie Francaises d’Afrique – Francouzská kolonie v Africe. Jak je možné, že až do dnes, kdy jsou kolonie oficiálně zrušeny si tyto země nemohou zvolit vlastní měnu a používají CFA?
 • Konkrétně Togo posílá nekolik miliard CFA na podporu prezidentské kampaně ve Francii
 • Média v Togu čekají na vyhlášení tožských voleb ve Francii a teprve poté je vysílají v tožské státní TV
 • Boloré (francouzský bilionář ) uzavřel smlouvu s tožskou vládou (oravděpodobně neměla na výběr) o provozování přístavu v Lomé – jednoho z největších přístavů v západní Africe

3. Afričané jsou nevzdělaní

Průměrný Afričan mluví 2-3 jazyky. Důležitost vzdělání si uvědomuje každý, ne každý si jej může dovolit. V mnoha afrických zemích je vzdělání placené už od základní školy, ne každý rodič si může vzdělání pro děti dovolit. Nicméně mnoho lidí dostuduje až vysokou školu, bohužel toto vzdělání není uznané v Evropě, pokud se rozhodnou emigrovat.

Mimo formálního vzdělání existuje také neformální vzdělávání a malé podnikání v čemkoliv je velmi časté v afrických zemích, i nejchudší lidé se nespoléhají jen na pomoc od jiných, ale také něco prodávají například na ulici.

4. Afričané nikdy nic nevynalezli, nepostavili.

Nemůžeme srovnávat vývoj na evropském kontinentě s tím v Africe. V historii žili komunity v Africe jako oddělené kmeny, který často kočovaly na různá místa, kde to pro ně bylo příznivé. V subsaharské Africe lidé neměli potřebu vytvářet rezervy, proto se jim žilo dobře za podmínek, které měli. Nicméně se vytvořily významné říše například na území Ghany a Nigérie, Etiopie, Mali, kde můžeme vidět jejich původní architekturu.

Vynalézavost lidí je možná lepší než v Evropě, z mé osobní zkušenosti jsem byla překvapená, co vše lze vynalézt z jakéhokoliv dostupného materiálu.

Příklady afrických vynálezců:

 • Arthur Zang (Kamerún) – vynálezce Cardiopadu
 • William Kamkwamba (Malawi) – vynálezce mlýnu, který vyrábí elektřinu a vynálezce čerpadla poháněným solární energií
 • Dr. Shirley Jackson (Afroameričanka) – optický kabel, touch telefon, přenosný fax
 • Lewis Latimer
 • Otis Boykin – IBM počítač
 • Marian R. Croak – VoIP
 • Philip Ememagwali – nejrychlejší počítač světa

5. Afričané jsou agresivní barbaři, kteří sekají hlavy mačetou

Po celou dobu mého pobytu v Togu (6 let) jsem nezažila žádné ohrožení na životě, necítila jsem se v nebezpečí a ani jsem nebyla svědkem žádné agresivní situace. Pravdou je, že v důsledku nefungující justice je spravedlnost často vykonávána samotnými obyvateli, která může přesahovat jisté hranice civilizovanosti – viz. upalování a bití na ulici.

Agresivita není spojena jen s nějakým etnikem či národem. Nelze tedy argumentovat, že Afričané jsou více agresivní než jiné národy.

Je třeba si uvědomit, že na Afričanech bylo vykonáno mnoho odsouzeníhodných činů – obchod s otroky, za nějž nebyly Afričané nikdy odškodněni! Či eliminace politiků, kteří chtějí své země vymanit s područí Západu.

22 afrických prezidentů, kteří byli zabiti Francií

Vypracovala Martina Osičková a Kristýna Bodjona

Zdroj: