Integrace míšených dětí

U více než 200 českých pediatrů běží tento spot o respektu k etnickým menšinám

Integrace míšených dětí – je nutné takové téma řešit? Nejsme již natolik liberální a otevřenou společností, které přeci s rasovou diskriminací nemá nic společného? Já jsem velice pozitivní člověk a věřím, že se naše česká společnost stává více respektující k ostatním kulturám. Nicméně stále je dle mého názoru co zlepšovat. Proto tedy považuji za důležité tuto problematiku zviditelnit a mluvit o ní.

Jsem v kontaktu s Afričany žijícími v České republice, kteří o svém životě tu mluví vesměs pozitivně. Ačkoliv se všichni shodují, že určitou míru rasismu v České republice zažili. Dále komunikuji s míšenými lidmi – ať už to jsou mileniálové či generace našich rodičů – kteří se také do jednoho shodují, že rasovou diskriminaci při dospívání pociťovali či pociťují. Pro mě jsou tyto lidské příběhy natolik silné a natolik mnou rezonují, že ODMÍTÁM popírat problém, který v naší společnosti existuje. Zároveň odmítám jen mlčky pozorovat jednání, které mi nepřijde férové a považuji za důležité adekvátně jednat a vystupovat, aby došlo k nějakému posunu.

Věřte, že veškerá má aktivita je konaná s nejlepším vědomím a svědomím. Nechci ve společnosti vyvolávat konflikty, nenávistné komentáře a už vůbec neagituji za imigraci. Moje aktivity směřují k lidem, kteří již v naší společnosti žijí či kteří se do naší společnosti narodí. Jde mi pouze o to, abychom jako národ byli respektováni a respektovali i ostatní národy a kultury, které tu s ními žijí.

Naštěstí na tuto problematiku nejsem sama. Spolupracuji na ní s Martinou Osičkovou, která má na starosti hledání relevantních zdrojů, ze kterých čerpáme, a také se k tématům sama vyjadřuje.

Zanechte odpověď