Mýty o imigraci

  1. Migranti jsou pro nás ekonomickou hrozbou, berou nám práci.

Země, které v minulosti přijaly migranty z cizích zemí, zaznamenaly vyšší ekonomický nárůst (zdroj). Definice migrant zahrnuje jak vzdělanou pracovní sílu, která napomáhá konkurenceschopnosti firem, tak nekvalifikovanou levnou pracovní sílu, která je zase prospěšná pro trh z důvodu, že je často těžké sehnat pracovníky, co jsou ochotni dělat manuální práci za nízkou mzdu. Pokud člověk vycestuje do cizí země, často má velkou snahu v této zemi uspět a je tedy zodpovědný k práci.

2. Migranti s sebou přináší svou kulturu a náboženství, které nám budou chtít vnutit.

Kulturu neztratíme tím, že jsme vystaveni lidem s jinou kulturou a vyznáním. Dokazují to některé země, kde vedle sebe žijí například lidé 4 různých vyznání a navzájem se respektují. Problém ztráty kultury je neznalost té vlastní a malá snaha o zachování, což se děje spíše přejímáním konzumního stylu života než z důvodu kontaktu s lidmi jiné kultury.

3. Migranti jsou vlastně teroristé a pokud ne, jejich děti se jimi stanou.

Teroristou se může stát kdokoliv, ať už vycestoval z jiné země na turistické nebo pracovní vízum nebo je občanem své země. Teroristické organizace pracují systematicky a zavřením hranic se problém nevyřeší.

(více zdrojů na toto téma – mladí lidé z chudých poměrů a bez budoucnosti)

Na závěr bych chtěla dodat, že my žijící buď ve smíšeném partnerství nebo co máme míšené děti, se nesnažíme o podporu migrace, „míšení“, o politickou agitaci ani podporu neziskových projektů v Africe. Chceme toleranci a respekt ve společnosti.